Ana Sayfa

1-8-1024×724-2
Gelecek Yeşil Enerji ile Daha Güzel Gelecek…

Yenilenebilir enerji, doğal kaynakların tükenmez ve çevre dostu enerji kaynaklarından elde edilen enerjidir. Rüzgar, güneş, su, jeotermal ve biyokütle gibi kaynaklar, yenilenebilir enerjinin temelini oluşturur. Bu enerji kaynakları, fosil yakıtlar gibi sınırlı rezervlere dayanmak yerine doğada sürekli olarak yenilenirler. Yenilenebilir enerji kullanımı, sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunur ve çevresel etkileri minimize eder. Ayrıca, yerel ekonomilere katkı sağlayarak enerji bağımsızlığını artırır ve istihdam oluşturur.

yenilenebilir-enerji-kaynaklari1
Yaşanılabilir Bir Dünya İçin Yeşil Enerji
PlayPause